Polityka prywatności i zasady RODO

Informacje ogólne

Witamy na naszej stronie Polityki prywatności! Korzystając z naszych usług sklepowych, ufasz nam swoimi informacjami. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc ci zrozumieć, jakie dane gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Gdy udostępniasz nam informacje, możemy sprawić, że nasze usługi będą jeszcze lepsze. Na przykład możemy wyświetlać bardziej trafne wyniki wyszukiwania i reklamy, pomagać w kontaktach z ludźmi lub ułatwić im udostępnianie innym. Korzystając z naszych usług, chcemy jasno określić, w jaki sposób wykorzystujemy informacje oraz w jaki sposób można chronić swoją prywatność. To jest ważne; mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu, aby ją uważnie przeczytać. Pamiętaj, że możesz znaleźć kontrolki do zarządzania informacjami i ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem danych osobowych wskazanych  w EN jest DO-RO Sławomira Chmurska z siedzibą w 96-127 Lipcach Reymontowskich przy ul. Leśnej 94.
  2. 2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych: biuro@do-ro.pl
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia założenia konta lub ostatniego logowania.
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
  6. Źródłem danych osobowych jest osoba zakładająca konto w sklepie internetowym.
  7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług świadczonych przez firmę DO-RO
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Administrator danych

Jako operator Serwisu do-ro.pl, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych i jesteśmy ich administratorem w oparciu o Rozporządzenie ogólne o Ochronie Danych Osobowych. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zakres zbieranych danych

Zbieramy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail, historia zamówień.

Sposób przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. podczas:
- rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania konta,
- weryfikacji i identyfikacji podczas logowania,
- uzupełnienia i zapisania zamówienia w koszyku,
- zawierania i realizowania usług związanych z przewozem przesyłek,
- korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Cel przetwarzania danych

Zbieramy dane, aby wykorzystać je do następujących celów:
- korzystania z funkcjonalności Serwisu (np. rejestracja/logowanie),
- zawierania i realizowania usług związanych z przewozem przesyłek,
- obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,
- prowadzenia korespondencji,
- sporządzania dokumentacji księgowej,
- realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. informowanie o promocjach, konkursach, rabatach) – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę.

Przekazywanie danych

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług dostępnych w serwisie. Dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do przetwarzania:
- naszym pracownikom i współpracownikom, żeby mogli realizować swoje czynności związane z obsługą serwisu, 
- przewoźnikom i operatorom pocztowym, 
- platformom płatniczym, 
- różnego rodzaju wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, wspomagającym nas przy realizacji zadań serwisu,
- organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi,
- firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących operatorowi Serwisu od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec operatora. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia założenia konta lub ostatniego logowania.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Możesz zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Serwisu. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć po zalogowaniu się do Serwisu lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości związane z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki „cookies"(ciasteczka) to pliki z informacjami tekstowymi, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika. Pomagają w zabezpieczeniu strony, pozwalają także na zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym używanie strony będzie wygodniejsze np. umożliwiają odzyskanie wcześniej wprowadzonych danych. Wyróżniamy dwa rodzaje plików "cookies":

"Cookies" sesji - to tymczasowe informacje, które zostają usunięte po zamknięciu wyszukiwarki lub wyłączeniu urządzeniu użytkownika.

"Cookies" trwałe - przechowują na urządzeniu użytkownika informacje, które są zapisywane na twardym dysku komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający. Pozostają tam, dopóki nie zostaną wykasowane przez użytkownika.

Pliki "cookies" pomagają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Dzięki nim wciąż możemy ulepszać działanie strony internetowej i dostosować jej zawartość do potrzeb użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, ani inne poufne informacje.
Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.